Uniós elismerés a kormánynak!

Hazugság a 4 millió éhező! (+ további linkek a cikk végén!)

Uniós elismerés a kormánynak!

A szegények száma Magyarországon több, mint egymillióval csökkent az uniós mérés szerint, az arányuk az unió átlagánál kisebb, a javulásunk a legnagyobbak egyike a tagállamok között!

Piroska Szalai munkaerőpiaci elemző írása:
(a teljes grafika kommentben lesz elhelyezve)

Több, mint egymillióval csökkent az uniós mérés szerint a szegények száma, Magyarországon az arányuk az unió átlagánál kisebb, a javulásunk a legnagyobbak egyike a tagállamok között

(Ez az írás is és még további hasonló minielemzések olvashatók a www.szalaipiroska.hu oldalon is.)

Az EU2020 stratégia 5 legfőbb célterületének egyike a szegénység elleni küzdelem (a foglalkoztatás, a kutatás, az energia, az oktatás mellett). Ennek mérésére használja az EUROSTAT a szegénység vagy társadalmi kirekesztés komplex mutatóját. A szervezet mindig az adatfelvétel évét megjelölve (azaz a vonatkoztatási év utáni évmegjelöléssel) teszi közzé az értékeket. Ezekből a számokból aztán az ENSZ, az UNICEF és más nemzetközi szervezetek is a gyermekszegénységről szóló jelentéseket is készítenek. Tehát a „Statistics on Income and Living Conditions” - azaz EU-SILC adatai nagy visszhangot szoktak kapni. Ehhez a statisztikához a KSH a „Háztartási Költségvetési és Életkörülmények Adatfelvétel”-ben gyűjti az adatokat.

Azon személyek vannak kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség kockázatának, akik esetében a következő 3 tényező közül legalább 1 fennáll:
- relatív szegény: olyan háztartásban él, ahol a háztartás jövedelme (income, azaz a háztartás minden bevétele, nemcsak a munkával szerzett kereset) nem éri el a medián ekvivalens jövedelem 60%-át. Az EU átlagnál jobbak vagyunk.
- nagyon alacsony munkaintenzitású: olyan háztartásban él, ahol a munkaképes korú (itt: 18-59 éves) személyek a lehetséges munkaidejük kevesebb, mint 20%-át töltötték munkával. A mutatónk az uniós átlag jobb.
- súlyosan deprivált: az alábbi 9 fogyasztási tétel közül legalább 4 esetében anyagi okból lemondani kényszerül. (Fizetési hátralékos, váratlan kiadásait képtelen fedezni, anyagi okból nincs telefonja, színes TV-je, mosógépe, személygépkocsija, évente egy hét üdülést, kétnaponta húsfogyasztást és a lakása megfelelő fűtését nem tudja finanszírozni.) – voltak nagyon magas értékeink, jelenleg az uniós átlag (5,5%) másfélszeresén állunk (8%)

️ A következő napokban külön postokban tervezem majd részletesen is bemutatni az egyes tényezőket.

Az EU2020 stratégia 2010-ben célul tűzte ki, hogy 2020-ra 20 millióval csökkenjen a szegények vagy társadalmi kirekesztődéssel fenyegetettek száma az unióban. Közel 12 ezer fős csökkenést sikerült 2019-ig elérni, a 2020-as adatokra még várni kell. A magyar vállalás 450 ezer fős csökkenés volt a 2008-as bázisévhez viszonyítva. 2008-ban 2794 ezren voltak érintettek, 2020-ban 1695 ezren, azaz a megcélzott 450 ezer fős csökkenés két és félszeresét értük el, 1099 ezer fővel csökkent az érintettek létszáma. Hazánkkal együtt összesen 9 ország (Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Portugália, Csehország, Lettország, Szlovénia és Litvánia) teljesítette a vállalását 2019-re, de 10 olyan ország is van még, amelynél az érintettek száma és aránya nemhogy javult volna, hanem meghaladja a 2008-as értéket. 21 tagállam tett konkrét vállalást, mi céloztuk meg a 6. legnagyobb létszámcsökkenést.

A társadalomban az érintettek aránya 2010-ben 29,9% volt, amely az unióban átlagos 23,9%-nál 6 százalékponttal magasabb, ez csupán a 22. helyre volt elég. 2019 az utolsó ismert értéke a tagállamoknak, itt már a 12. helyre léptünk előre e mutatóban.

2018 óta jobbak vagyunk az uniós átlagnál. A 2020-as adatunkat a KSH közléséből ismerjük, s várhatóan további előrelépés fogunk elérni. 2010 óta a magyar javulás Bulgária után a második legjelentősebb, s ha 2013-2019 közti időszakot vizsgáljuk, akkor pedig a legnagyobb rátacsökkenést mi értük el a tagállamok között.

Az érintettek aránya 2008-2013 között folyamatosan nőtt, ami leginkább a devizahitelek terheinek növekedésével és a foglalkoztatás csökkenésével valamint a magas munkanélküliséggel magyarázható. Legjobban a súlyosan depriváltak aránya emelkedett meg, közülük is a váratlan kiadásaikat fedezni képtelenek és a fizetési hátralékosok aránya nőt hatalmasat. Ezt majd egy következő postban mutatom meg.

A sorozat korábbi cikkei:
Az alacsony keresetűek arányának csökkenése Magyarországon volt a második legnagyobb 2010 és 2018 között!
https://szamokadatok.hu/Post/2886/Az_alacsony_keresetuek_aranyanak_csokkenese_Magyarorszagon_volt_a_masodik_legnagyobb_2010_es_2018_kozott
Az Orbán-kormány jelentősen csökkentette a különbséget a legszegényebbek és a leggazdagabbak között!
https://szamokadatok.hu/Post/2854/Az_Orban-kormany_jelentosen_csokkentette_a_kulonbseget_a_legszegenyebbek_es_a_leggazdagabbak_kozott
Így változott a bérek vásárlóértéke az elmúlt 30 évben!
https://szamokadatok.hu/Post/2830/Igy_valtozott_a_berek_vasarloerteke_az_elmult_30_evben
Lélektani határ! 400 000 fölött az átlagkereset!
https://szamokadatok.hu/Post/2817/Lelektani_hatar
Fordulópont! 2020-ra a termékenység elérte a Bokros csomag bevezetése előtti szintet!
https://szamokadatok.hu/Post/2808/Fordulopont_2020-ra_a_termekenyseg_elerte_a_Bokros_csomag_bevezetese_elotti_szintet
2020-ban a magyar bruttó havi átlagkereset meg fogja haladni a 400.000 Ft-ot!
https://szamokadatok.hu/Post/2800/2020-ban_a_magyar_brutto_havi_atlagkereset_meg_fogja_haladni_a_400000_Ft-ot
2020-ra teljesítettük a megcélzott 75%-os foglalkoztatási rátát a 20-64 éves korcsoportban!
https://szamokadatok.hu/Post/2792/2020-ra_teljesitettuk_a_megcelzott_75-os_foglalkoztatasi_ratat_a_20-64_eves_korcsoportban
Februártól nő a minimálbér, júliustól további emelés várható
https://szamokadatok.hu/Post/2751/Februartol_no_a_minimalber_juliustol_tovabbi_emeles_varhato
Hazánkban váltak a legnagyobb arányban foglalkoztatottá a munkanélküliek!
https://szamokadatok.hu/Post/2729/Hazankban_valtak_a_legnagyobb_aranyban_foglalkoztatotta_a_munkanelkuliek
Hogyan adózik egy 25 év alatti fiatal?
https://szamokadatok.hu/Post/2703/Hogyan_adozik_egy_25_ev_alatti_fiatal
Az OECD nyilvántartása alapján 2010-2019 között Magyarországon növekedett legjobban a minimálbér reálértéke Litvánia után
https://szamokadatok.hu/Post/2864/Az_OECD_nyilvantartasa_alapjan_2010-2019_kozott_Magyarorszagon_novekedett_legjobban_a_minimalber_realerteke_Litvania_utan
A nettó minimálbér 85-170%-kal nőtt, a nettó garantált bérminimum pedig 108-190%-kal 2010 és 2021 februárja között
https://szamokadatok.hu/Post/2874/A_netto_minimalber_85-170-kal_nott_a_netto_garantalt_berminimum_pedig_108-190-kal_2010_es_2021_februarja_kozott
Az ezer főre jutó házasságok aránya 2020-ban elérte az 1985-ös szintet, ezzel
https://szamokadatok.hu/Post/2924/Az_ezer_fore_juto_hazassagok_aranya_2020-ban_elerte_az_1985-os_szintet_ezzel
Valódi segítség a tízmillió forintos mikrohitel!
https://szamokadatok.hu/Post/2914/Valodi_segitseg_a_tizmillio_forintos_mikrohitel
A magyar munkavállalók és különösen a magyar nők a legjobbak között vannak!
https://szamokadatok.hu/Post/2894/A_magyar_munkavallalok_es_kulonosen_a_magyar_nok_a_legjobbak_kozott_vannak

Forrás: http://szalaipiroska.hu/blog/2021/02/23/tobb-mint-egymillioval-csokkent-az-unios-meres-szerint-a-szegenyek-szama/

Címkék: Európai Unió  Megélhetés 

Kapcsolódó