Így lett “kivéreztetve” Érd

A Fidesz helyi politikusa, Simó Károly leleplezi Csőzik hazugságait

Így lett “kivéreztetve” Érd

Simó Károly írta:
A SÁNTA KUTYA MEGINT GYORSABB VOLT, MINT POLGÁRMESTERÜNK
- avagy így "vérezteti ki" a kormány az érdi önkormányzatot: 10%-kal TÖBB támogatást ad, mint korábban.

A sejtésem az önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban beigazolódott. Többszörösen is. Kiderült, hogy végig az volt - és az VAN - amit mondtunk. Ezért igyekezett titkolni a polgármester - még az önkormányzati képviselők elől is - a valós helyzetet.

Tegnap este megkaptuk a polgármester előterjesztését a 2021. évi költségvetési tervezetre. Ebből most csak a bevételi oldal egy részét emelem ki (de döbbenetes dolgok vannak még benne!)
Amiből kiderül, hogy gyakorlatilag, amiről harsogott a városházi propaganda és az országos baloldali média abból SEMMI NEM IGAZ! Pont az ellenkezője az igaz!

416 millió forinttal több támogatást ad a kormány, mint amennyi a tavalyi eredeti költségvetésben volt! Tehát nemhogy "kivéreztetné" a kormány az önkormányzatot, hanem több pénzt ad, csak kellene tudni gazdálkodni belőle.
Korábban mondtam, hogy az elfogadott költségvetési törvény szerint 2020-ban is, 2021-ben is TÖBB működési támogatást kap az érdi önkormányzat a kormánytól, mint korábbi években. Úgy, hogy lényegében a feladat ugyanaz.

Íme számokkal és idézve a polgármesteri előterjesztésből, ami tekinthető beismerő vallomásnak is:
„A feladatfinanszírozási rendszert illetően több változás történt az előző évhez képest. Kedvező körülmény, hogy megszűnt az ún. „beszámítás” rendszere, amely korábban csökkentő tényezőként jelent meg az egyes jogcímeken kiszámított támogatások tekintetében, ennek köszönhetően jelentősen növekedtek a Települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen biztosított összegek a zöldterület gazdálkodás és a közvilágítás támogatása sorokon.

- A szolidaritási hozzájárulás számítási módját azonban önkormányzatunk számára kedvezőtlen módon alakították át. Az idei évtől szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett az önkormányzat, ha az 1 főre eső iparűzési adóerő képessége meghaladja a 22.000 forintot. Településünkön az 1 főre eső iparűzési adóerő képesség 27.246 forint/fő, amely alapján önkormányzatunk évi 213.007.110 forint szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett. A szolidaritási hozzájárulás összegének teljesítése a nettó finanszírozás keretében, havi levonással történik.
A jogcímeket tételesen megvizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest a változás az alábbiakra vezethető vissza:

- Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása tekintetében a fajlagos összeg az előző évi 5.450.000 forint/főről 5.475.000 forintra növekedett, ami a finanszírozott létszám 151,7 főről 152,91 főre való emelkedésével összesen 10.689.750 forint bevétel növekedést eredményez.
- A település-üzemeltetési feladatok tekintetében a zöldterület-gazdálkodási, közvilágítási és általános településüzemeltetési feladatokra az előző évihez képest lényegesen magasabb összegű, összesen 360 millió forinttal több forrást kap az önkormányzat.
- Az óvodák működtetési céljára szolgáló, köznevelési feladatok támogatásának növekedése a pedagógusok bértámogatásának emelkedése formájában valósult meg.
- A kulturális feladatok támogatása jogcím arányaiban szintén jelentős emelkedést mutat. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltakra tekintettel a kormány 6%-os bérfejlesztéshez szükséges többletforrást biztosított, amely beépült a kulturális feladatokkal kapcsolatos normatív támogatás összegébe. A 6%-os bérfejlesztéshez szükséges fedezetet a személyi juttatás előirányzatok soron az érintett intézmények (könyvtár, művelődési ház, múzeum) költségvetésében biztosítottuk.”

Forrás: https://www.facebook.com/simo.karoly.kozeleti/posts/1049762938868469

Címkék: Önkormányzat 

Kapcsolódó