Az alacsony keresetűek arányának csökkenése Magyarországon volt a második legnagyobb 2010 és 2018 között!

Az alacsony keresetűek arányának csökkenése Magyarországon volt a második legnagyobb 2010 és 2018 között!

(+ kapcsolódó cikkek a leírás végén!)

Piroska Szalai munkaerőpiaci elemző írása:
Alacsony keresetűnek tekintjük azokat, akik az adott ország bruttó mediánkeresetének a kétharmadát vagy annál kevesebbet keresnek. Az Eurostat négyévente adja ki a tagországokban az alacsony keresetűek arányát 2006 óta, nemrég ismerhettük meg a 2018-as adatokat. A mikrovállalkozásokban dolgozókra nem terjed ki a vizsgálata, csak a 10 fős vagy annál nagyobb szervezetekben dolgozókat vonja be a mérésbe.

A magyar adat 2006-ban még 21,9% volt, ezzel akkor a 20. helyen álltunk a tagországok között, jóval meghaladva a 15,7%-os értékét. Csak Romániát, Lengyelországot és a Baltikumi országokat valamint Ciprust tudtuk megelőzni. 2010-re nagyon kis javulást produkált ugyan az akkori kormány (mindössze 2,4 százalékpontot), de a vizsgálatba bevontak közel ötöde még mindig alacsony keresetűnek számított.

Majd 2018-ra az Orbán kormány alatt majdnem 8%-ot javítva a 8. helyre jöttünk fel a tagállamok sorrendjében úgy, hogy már csupán a vizsgált munkavállalók alig több, mint tizede számít alacsony keresetűnek, s 2018-ban jóval magasabb volt a közfoglalkoztatottak létszáma, mint a 2010-es kormányváltáskor. Nálunk csupán Portugália tudott nagyobb javulást elérni ebben az időszakban.

Az OECD hasonló mérésében szintén kiválóan szerepeltünk, ott csupán Kolumbia, Korea és Costa Rica tudott nálunk nagyobb arányban javulni ugyanebben az időszakban. Az OECD vizsgálata abban tér el az unióstól, hogy ők a 10 főnél kisebb helyen dolgozókat is nézik. Az OECD mérése szerint 2018-ban a teljes nemzetgazdaságban dolgozók 16%a volt alacsony keresetűnek tekinthető.

Úgy gondolom, hogy igazán jól alátámasztja ez a mutató a korábbi minimálbéres postjaimban elmondottakat, azaz innen is látszik, hogy nemcsak az átlagos, de az alacsony keresetűek helyzete is jelentősen javult az elmúlt években. Már lehet, hogy sokaknak unalmas ez a téma, de minden nap látom, hogy teleharsogják az online teret a magyar minimálbért lekicsinylők, az uniós és világviszonylatban is legnagyobb javulást mutató kereseti adatainkat semmibe vevők, akik csak az európai minimálbér gőzös ideája után ácsingóznak. Ők is nagyon jól tudják, hogy ha a luxemburgi szintre kellene emelni a minimálbért hazánkban, akkor azonnal bedőlne a gazdaságunk, ezzel mindenkinek megszűnne a munkája – esetleg azoké nem, akiknek Brüsszelből utalják a fizetésüket.

Kapcsolódó cíkkek:
Az Orbán-kormány jelentősen csökkentette a különbséget a legszegényebbek és a leggazdagabbak között!
https://szamokadatok.hu/Post/2854/Az_Orban-kormany_jelentosen_csokkentette_a_kulonbseget_a_legszegenyebbek_es_a_leggazdagabbak_kozott
Így változott a bérek vásárlóértéke az elmúlt 30 évben!
https://szamokadatok.hu/Post/2830/Igy_valtozott_a_berek_vasarloerteke_az_elmult_30_evben
Lélektani határ!
https://szamokadatok.hu/Post/2817/Lelektani_hatar
Fordulópont! 2020-ra a termékenység elérte a Bokros csomag bevezetése előtti szintet!
https://szamokadatok.hu/Post/2808/Fordulopont_2020-ra_a_termekenyseg_elerte_a_Bokros_csomag_bevezetese_elotti_szintet
2020-ban a magyar bruttó havi átlagkereset meg fogja haladni a 400.000 Ft-ot!
https://szamokadatok.hu/Post/2800/2020-ban_a_magyar_brutto_havi_atlagkereset_meg_fogja_haladni_a_400000_Ft-ot
2020-ra teljesítettük a megcélzott 75%-os foglalkoztatási rátát a 20-64 éves korcsoportban!
https://szamokadatok.hu/Post/2792/2020-ra_teljesitettuk_a_megcelzott_75-os_foglalkoztatasi_ratat_a_20-64_eves_korcsoportban
Februártól nő a minimálbér, júliustól további emelés várható
https://szamokadatok.hu/Post/2751/Februartol_no_a_minimalber_juliustol_tovabbi_emeles_varhato
Hazánkban váltak a legnagyobb arányban foglalkoztatottá a munkanélküliek!
https://szamokadatok.hu/Post/2729/Hazankban_valtak_a_legnagyobb_aranyban_foglalkoztatotta_a_munkanelkuliek
Hogyan adózik egy 25 év alatti fiatal?
https://szamokadatok.hu/Post/2703/Hogyan_adozik_egy_25_ev_alatti_fiatal
Az OECD nyilvántartása alapján 2010-2019 között Magyarországon növekedett legjobban a minimálbér reálértéke Litvánia után
https://szamokadatok.hu/Post/2864/Az_OECD_nyilvantartasa_alapjan_2010-2019_kozott_Magyarorszagon_novekedett_legjobban_a_minimalber_realerteke_Litvania_utan
A nettó minimálbér 85-170%-kal nőtt, a nettó garantált bérminimum pedig 108-190%-kal 2010 és 2021 februárja között
https://szamokadatok.hu/Post/2874/A_netto_minimalber_85-170-kal_nott_a_netto_garantalt_berminimum_pedig_108-190-kal_2010_es_2021_februarja_kozott

Forrás: https://www.facebook.com/piroska.szalai.54/posts/3254690521447168

Címkék: Európai Unió  Megélhetés 

Kapcsolódó