Az egész világon egyedülálló a magyar válságkezelés!

Egymást taposva jönnek Magyarországra a befektetők

Az egész világon egyedülálló a magyar válságkezelés!

Egymást taposva jönnek Magyarországra a befektetők, hiszen a kormány olyan gazdasági környezetet teremtett, amivel mindenki nyer: a befektetők, az állam, a munkavállalók, a magyar családok is.
Ha munka van - minden van!

Hihetetlen számok: Magyarországon 140 százalékkal emelkedtek, miközben világszerte 42 százalékot zuhantak a közvetlen külföldi befektetések 2020-ban az ENSZ szerint.

📌 Visszaestek a globális közvetlen befektetések
A globális közvetlen külföldi befektetések 2020-ban 859 milliárd amerikai dollárra rúgtak, ami 42 százalékos zuhanás volt 2019-hez képest.
A járvány miatt bekövetkező válság következtében az UNCTAD elemzése szerint a zöldmezős beruházások 35 százalékkal, a határon átnyúló vállalati egyesülések (M&A) 10 százalékkal, a projektfinanszírozásra épülő beruházások 2 százalékot csökkentek.
Az autóiparban estek vissza globálisan legnagyobb mértékben a bejelentett zöldmezős beruházások, itt 52 százalékos volt az esés.
Számos nemzetközi elemzés szól arról, hogy elapadtak a nemzetközi tőkeáramok. Többen mutattak rá, hogy a 2020-as év nagy nyertese Kína. A járvány miatt az ázsiai ország lett a közvetlen működőtőke-befektetések legfőbb célja. A járvány a Wall Street Journal szerint csak felerősítette a globális gazdasági erőközpont keletre való visszatolódását.

📌 Magyar csoda
„Mi más utat választottunk, mint a többiek. A világban szinte mindenhol csökken a beruházási kedv, nálunk nő. Azt mondtuk, hogy a beruházásokon keresztül kívánjuk megerősíteni a magyar munkahelyeket és azokat a cégeket támogatjuk, akik súlyos pénzeket költenek gépek, eszközök, technológia vásárlására, gyárüzemek építésére, hiszen a jövőbe fektetnek be. A hazaiak mellett pedig támogatunk minden olyan vállalkozást, amely otthonának tekinti hazánkat és megélhetést nyújt a magyar munkavállalók száma. Ennek hatására, miközben a világon 42 százalékkal csökkent a beruházási kedv, Magyarországra csaknem 2,5-szer annyi beruházási célú tőke áramlott 2020-ban, mint az azt megelőző évben. Ez jó alap arra, hogy a világgazdaság újraindulásának győztesei legyünk” – kommentálta a hírt György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.
Hazánkban ugyanis 140 százalékkal nőttek a közvetlen külföldi tőkebefektetések, 1,154 milliárd dollárról 2,769 milliárd dollárra. Érdemes megnézni, hogy Magyarországon kívül mely országok voltak képesek hasonló vagy jobb eredményt elérni.
A világ közel kétszáz országa közül csak Belgium, Luxembourg, Svédország és Dánia előzi meg Magyarországot.
Az FDI visszaesése a fejlett gazdaságokban mutatkozott a legnagyobbnak (-69 százalék), az FDI a becslések szerint 229 milliárd dollárt ért el ezen gazdaságokban.
A visszaesés egyébként Európában volt a legnagyobb (több mint 100 százalékos, -4 milliárd dolláros), az USA-ba irányuló működőtőke csak felével csökkent, 134 milliárd dollárra. Ebben a tekintetben jelentős, hogy Kína még növelte is a bevonzott külföldi befektetések nagyságát.

📌 Németországot elhagyják a befektetők
Az EU-ban (a brit gazdaságot nem tekintve) 71 százalékkal csökkent a működőtőke báramlása (110 milliárd dollárra), összesen 17 EU tagországban csökkent, a legnagyobb mértékben Németországban (-61 százalékkal), Olaszországban (több mint -100 százalékkal), Ausztriában és Franciaországban (-39 százalékkal). A száz százalékos esések azt jelentik, hogy a megelőző évhez képest leállt a külföldi tőke beáramlása a válság hatására.
Néhány európai országban nőtt csak a tőkebeáramlás: Svédországban és Spanyolországban duplázódott a megelőző évhez képest. Svédországban az amerikai multinacionális vállalatok fiókvállalataiknak nyújtott tőkeinjekciók következtében, Spanyolországban pedig a Masmovil telekommunikációs vállalatban történt amerikai részesedésszerzés következtében.
Nagy-Britanniában is igen jelentősen csökkent az FDI áramlás (több mint 100 száz százalékkal esett és -1,3 milliárd dollárra rúgott).
Régiónkban érdekes, hogy szomszédainknál is elapadtak a külföldi beruházások: Szlovákiában például 87 százalékkal, Csehországban 54 százalékkal, Romániában 56 százalékkal estek a befektetések, csak Lengyelországban emelkedtek egy szerény, 9 százalékos értékkel.

📌 Ázsia továbbra is vonzó
A fejlődő országokba irányuló közvetlen külföldi befektetések 12 százalékkal csökkentek, 616 milliárd dollárra rúgtak. Az ázsiai fejlődő országokba áramlott a globális FDI több mint fele (476 milliárd dollár).
Kínában 4 százalékkal nőttek a befektetések, így Kína vált a nemzetközi működőtőke legnagyobb célországává (163 milliárd dollár).
Dél-Kelet Ázsiában, ahol Szingapúr, Indonézia és Vietnám számítanak a legnagyobb célországnak, 31 százalékkal csökkent a működőtőke-áramlás.
Az UNCTAD 2020. évi World Investment Report dokumentuma 5-10 százalékos FDI-visszaeséssel számol globális szinten 2021-ben.
A világ tehát továbbra sem nyugodhat meg, a befektetésekért továbbra is küzdelem zajlik.
Hiába indul be a világgazdaság, az állóeszközfelhalmozás és a világkereskedelem, a beruházók óvatosak maradhatnak, az FDI áramlás az UNCTAD szerint csak 2022-ben állhat újra növekvő pályára. Addig is minden nemzetgazdaság célja az lehet, hogy sokkal vonzóbb legyen más országoknál – és Magyarországhoz hasonlóan akár a csökkenő tortából hasítson ki sokkal nagyobb szeletet.

📌 Magyarországra menekül a tőke, és ez csak a kezdet
Az UNCTAD szerint a koronavírus járvány a regionalizációs folyamatokat erősítheti a multinacionális vállalatok működésében, illetve a közvetlen külföldi befektetések áramlásában 2020 után. Az ellátási láncok ellenállóképességének a javítása céljából ugyanis a multinacionális vállalatok az anyaországhoz közeli régióba helyezhetik majd vissza (reshoring) gyártási folyamataiknak a jelentős részét.
A globális ellátási láncok emiatt lerövidülnek majd, a termelés hozzáadott értéke földrajzilag sokkal koncentráltabb lesz majd, a vállalatok több termelési fázist végeznek majd ugyanazokban a térségekben.
A hozzáadott érték egyre inkább a fejlett technológiával rendelkező és magasan képzett munkaerővel rendelkező országokban fog összpontosulni,
ezért is táplálhat nagy reményeket a magyar gazdaság. Ez különösen a magas technológiát képviselő iparágakban lesz majd jellemző, mint a járműgyártás, a gépek és berendezések gyártása vagy az elektronika. A Makronómon épp a minap adtunk hírt arról, hogy nemzetközi elemzők szerint lényegében az újraiparosításnak köszönhető a magyar gazdaság válságállósága. Rámutattunk arra is, hogy a járműipar erősítése az egyik legjobb elképzelhető iparfejlesztési lépés volt a magyar kormányzat részéről.
Mindezeket a folyamatokat erősíti az is, hogy a koronavírus válság következtében az egyes kormányok a gyártási folyamatok vonatkozásában szintén csökkenteni kívánják külső függőségüket,
illetve növelni a nemzeti és regionális termelési kapacitásokat. A jövő tehát a patrióta gazdaságpolitikáé ebben a tekintetben, amely a gazdasági-politikai szuverenitást is kiemelten kezeli (erről a Makronóm cikke itt, a Makronóm főszerkesztőjével készült podcast itt található).

Mindezek a tendenciák tovább növelhetik Magyarország tőkevonzó képességét az olyan multinacionális vállalatok beruházásai kapcsán, amelyek az EU-ban kívánják termelőkapacitásaikat bővíteni annak érdekében, hogy az európai gyártáshoz felhasznált alkatrészeket a termelés folyamatossága érdekében ne Európán kívüli forrássokból (például Kínából) kelljen beszerezni.
Bulgária konkrétan azt tűzte ki célul, hogy az ország legyen az új, európai Kína, Közép-Kelet-Európa léphet ugyanis Kína helyébe az unió szempontjából kritikus gazdasági ágazatokban, hiszen térségünkben még számos feltétel és olyan ipari adottság létezik ehhez, ami a nyugati szolgáltató gazdaságokban már leépült.

📌 Ilyen lesz az új világ
A Makronóm ebben az elemzésben is rámutatott, hogy a járvány után hogyan alakul át a világgazdaság: különösen fontos lesz a regionalizáció, a biztonság, a helyi termelés. A gazdaságitól elválaszthatatlanok a kulturális változások: az üzletben és a társadalmi életben egyszerre válunk konzervatívabbá – ezt már a gazdasági gondolkodás történetének neves szakértője, a volt görög pénzügyminiszter, Nicos Christodoulakis árulta el a Makronóm kérdésére.
Magyarországnak jó esélye van arra, hogy az új, konzervatívabb gazdasági világnak is nyertesévé váljon.

Kapcsolódó:
📌 Az elmúlt időszak 50 nagy munkahelyteremtő bejelentése
https://szamokadatok.hu/Post/2773/Az_elmult_idoszak_50_nagy_munkahelyteremto_bejelentese
📌 2020-ra teljesítettük a megcélzott 75%-os foglalkoztatási rátát a 20-64 éves korcsoportban!
https://szamokadatok.hu/Post/2792/2020-ra_teljesitettuk_a_megcelzott_75-os_foglalkoztatasi_ratat_a_20-64_eves_korcsoportban
📌 A kormány megteremtette talán a világ legnagyobb és legátfogóbb családtámogatási és otthonteremtési rendszerét
https://szamokadatok.hu/Post/2739/Csaladpolitika_szamokban_Jo_uton_indultunk_el
📌 A kormány adómentességgel támogatja a fiatalokat
https://szamokadatok.hu/Post/2703/Hogyan_adozik_egy_25_ev_alatti_fiatal
📌 A jövedelemadó csökkentését minden magyar dolgozó ember élvezheti
https://szamokadatok.hu/Post/2671/Ha_Gyurcsanyekat_tamogatod_nem_Orbannal_tolsz_ki_hanem_magaddal
📌 Jelentősen csökkent az állami szolgáltatások és ügyintézés díja
https://szamokadatok.hu/Post/2659/Dragulas_helyett_csokkeno_kiadasokkal_indult_az_ev
📌 A nagy diktatúrában 47 százalékról 20 százalékra csökkent a túlzsúfolt lakásokban élők száma
https://szamokadatok.hu/Post/2647/A_nagy_diktaturaban_47_szazalekrol_20_szazalekra_csokkent_a_tulzsufolt_lakasokban_elok_szama
📌 Öröklési és ajándékozási sarc - a Fidesz eltörölte
https://szamokadatok.hu/Post/2615/Oroklesi_es_ajandekozasi_sarc_-_a_Fidesz_eltorolte
📌 Jelentősen több pénz marad az emberek zsebében a rezsicsökkentés, az adócsökkentés és a 2010 óta folyamatosan emelkedő bérek miatt
https://szamokadatok.hu/Post/2707/Mennyi_maradt_a_rezsi_kifizetese_utan_most_es_2010-ben
📌 Álhír, hogy a kormány nem ad semmit az egyedülállóknak!
https://szamokadatok.hu/Post/2683/Alhir_hogy_a_kormany_nem_ad_semmit_az_egyedulalloknak
📌 A magyar munkavállalók fizetik az Európai Unió negyedik legalacsonyabb adóját
https://szamokadatok.hu/Post/1149/A_magyar_munkavallalok_fizetik_az_Europai_Unio_negyedik_legalacsonyabb_adojat
📌 Tények: kétszer olyan gazdagok vagyunk, mint Gyurcsányék idején
https://szamokadatok.hu/Post/2704/Tenyek_ketszer_olyan_gazdagok_vagyunk_mint_Gyurcsanyek_idejen
📌 Rezsicsökkentés - íme a valódi számok
https://szamokadatok.hu/Post/2682/Rezsicsokkentes_-_ime_a_valodi_szamok
📌 Válságkezelés régen és most: több munkahely van ma, mint a járvány előtt és 850 ezerrel több, mint 2010-ben.
https://szamokadatok.hu/Post/2734/Valsagkezeles_regen_es_most

Forrás: https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210128_hihetetlen_szamok_egymast_taposva_menekulnek_magyarorszagra_a_kulfoldi_cegek

Címkék: Gazdaság  Megélhetés 

Kapcsolódó