Drágulás helyett csökkenő kiadásokkal indult az év

Januári meglepetés: megszűnik egy sor illeték, a cikkben összefoglaljuk a 2016 óta tartó állami "rezsicsökkentés" eredményeit (lista az írás végén)

Drágulás helyett csökkenő kiadásokkal indult az év

Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Ez az újabb adócsökkentés évi ötmilliárd forintot hagy az ügyintéző magyar állampolgároknál és vállalkozásoknál. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a kisebb településekre "házhoz jön" a kormányablak, hiszen már több mint 20 kormányablak busz járja az országot.

Az egyik legrégebbi múltra visszatekintő állami bevétel a közigazgatási hatósági eljárási illeték, amelyről éppen a koronavírus-válság idején mondott le a kormány – jelentette ki Izer Norbert.

„Azzal együtt, hogy az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezéséhez kapcsolódó befizetések évszázadokkal korábban még a királyi, császári udvar bevételét gyarapították, és a bélyeg formában történő fizetés mellett megjelent a banki utalás; de adózástörténeti szempontból mégis a legfontosabb dátum a 2021. január 1-je, amikortól ezen eljárások illetékmentesek lettek” – fogalmazott.

Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá
- ismertette a jogszabályváltozás lényegét az államtitkár. Mint mondta, az intézkedés amellett, hogy évente ötmilliárd forinttal többet hagy a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, az ország versenyképességét is javíthatja. Az ügyintézés is gyorsabbá, és az állam oldalán is egyszerűbbé válik. Az ügyintézőnek nem kell ellenőriznie az illetékfizetés megtörténtét, rögtön az adott ügyre koncentrálhat.

Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessé válásával a cégeknek például ingyenes lesz a korábban még 10 ezer forintba kerülő adóügyi méltányossági kérelem. Ez most, a koronavírus-válság miatt nagy segítséget jelenthet a nehéz helyzetbe került cégeknek – emelte ki Izer Norbert.
Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség. Így több igazolás is ingyenesen beszerezhető.

Január 1-től már nem kell illetéket fizetni a többi között a közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem
- sorolta az államtitkár.

A január 1-től hatályba lépő kedvező változás révén nemcsak az általános, háromezer forintos illeték szűnt meg, hanem több elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetéktétel is. Azaz már nem kell eljárási illetéket fizetni az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokért (például építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, a használatbavétel tudomásul vétele), illetve a közigazgatási eljárásban kiállított, nem díjköteles másolatokért, kivonatokért
- ismertette az államtitkár.

Az adminisztrációs terhek csökkentése legalább olyan fontos, mint az adóterhek csökkentése – húzta alá Izer Norbert.
„Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessége egy olyan kiemelt kormányzati intézkedés, amely napjaink két legfontosabb adópolitikai célkitűzését egyszerre teljesíti” – jegyezte meg az államtitkár.

Az adminisztrációs terhek csökkenéséről még nem írtunk, de személyes tapasztalataink alapján látjuk a fejlődést (pl. digitális adóbevallás, kormányablakban való ügyintézés hatékonysága, Ügyfélkapu ügyei). A cél Észtország! A Nézőpont Intézet polgári kormányzás eredményeit felsorakoztató elemzése azonban kitér erre a témakörre is, így a harmadik részben ezzel foglalkozunk.

Az elmúlt tíz évben jelentősen egyszerűsödött az adminisztráció. Több, mint 160, eljárásokat egyszerűsítő és az ügyintézést elektronizáló törvénymódosítással (1) csökkentették a bürokráciát és az adatszolgáltatási kötelezettségeket. Mintegy 2500 ügy intézésére van lehetőség a kormányhivatalokban (2).

A digitalizáció révén egyszerűsödött az adóbevallás (3), amely hamarosan a vállalati szféra számára is elérhetővé válik. 2019 májusában már csaknem 4 millióan rendelkeztek Ügyfélkapu hozzáféréssel (4), míg a dokumentumforgalom elérte a havi 17 milliót.

A bürokráciacsökkentés (5) jegyében többek között egységesítették az egyéni vállalkozók nyilvántartását, egységes építési hatósági rendszert hoztak létre, megszűnt egyes élethelyzetek túl gyakori igazoltsági kötelezettsége.

2016 és 2019 között 60-ról 55-re csökkent az adónemek száma, amely Pénzügyminisztérium tervei szerint 2022-re további harmadával fog csökkenni.

Kiegészítésképpen:

Minden adózó állampolgár évente találkozik az SZJA bevallással, amelyet a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján már több éve elkészít az Ügyfélkapuval rendelkező adózók részére. Változtatás nélkül elfogadható, ha egyetértünk vele. Ha pendrive-ra mentjük, akkor sokkal kisebb, mint egy söralátét. Fontos adónk 1+1%-ának felajánlása valamely oktatási intézménynek, nem globalista alapítványnak vagy patrióta szervezetnek, stb., illetve valamely történelmi keresztény egyháznak! A NAV által készített tervet kérésre papír alapon is megkaphatjuk Ügyfélkapu regisztráció hiányában.

Lejáró okiratokról már előzetes értesítés érkezik. Fejlődött az elektronikus cégeljárás, a földhivatali ügyintézés, terjednek az elektronikus fizetési megoldások, temérdek „kormányablakbeli” ügy intézhető online vagy éppen foglalható időpont személyes ügyintézésre. Ezek csak kiragadott példák a legfontosabb online intézhető ügyekből (6). Cégek üzenetládája a Cégkapu lett. Rendelkezésre áll az eRecept (elég telefonálni).

Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszűnt vagy csökkent (1, 7, 8, 9), pl. anyakönyvi kivonat, CSOK ügyintézés, egyéni vállalkozói hatósági bizonyítvány, leggyakoribb cégformák cégbejegyzése, személyi igazolvány és lakcímkártya kiállítás, parkolási kártya, erkölcsi bizonyítvány igénylése évente 4 alkalommal, termőföldvásárlás, házastársak közötti vagyonmozgás.

Egyenes ági rokonok között megszűnt az öröklési illeték (10), amely rövidesen a testvérek közötti ajándékozásra, öröklésre is kiterjed (11).

Részletek:
1. https://bit.ly/36NhKa5
2. https://bit.ly/2X9C6H3
3. https://bit.ly/3enMf91
4. https://bit.ly/2zCEQnw
5. https://bit.ly/3eoDjjE
6. https://bit.ly/3erVGnI
7. https://bit.ly/2M7kTYI
8. https://bit.ly/2M7GZKG
9. https://bit.ly/2TKZgBr
10. https://bit.ly/3elXhve
11. https://bit.ly/2AjTsba
Forrás: https://szamokadatok.hu/Post/1141/Adminisztracios_terhek_es_a_burokracia_csokkentese

Összegezve tehát:

📌 2016. január 1. napja óta ingyenes okmányok:
- Erkölcsi bizonyítvány évente 4 alkalommal
- Személyi igazolvány
- Lakcímkártya
- Vállalkozói igazolvány
- Eltulajdonított okmányok pótlása
- Diákigazolvány
- Az első jogosítvány kiadása
- Pedagógus és oktatói igazolványok
- A mozgásban korlátozottak parkolási igazolvány
- A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
- A népi iparművészeti igazolvány
📌 2016. január 1. napja óta ingyenes eljárások:
- vállalkozóknak évente négy alkalommal a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása, ha ezt a cég egyik tagja vagy a cég képviselője igényli
- A számviteli beszámoló közzététele
- A 160 négyzetméter alatti hasznos alapterületű egylakásos lakóépület bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárása
- Öröklés esetén a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és a haszonélvezeti jog bejegyzése
- A családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás

📌 2017. március 16-tól illetékmentes okmányok:
- anyakönyvi kivonat;
- a lakáscélú állami támogatás (CSOK) igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;
- hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;
- a 65. életévét betöltött személy magánútlevele;
- magánszemélyek számára évente két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap-másolat.
📌 2017. március 16-tól a ingyenessé vált eljárások:
- a szállásadó nyilatkozattétele a lakcímbejelentéshez való hozzájárulásról;
- a címjogosult és a postafiók bérlőjének nyilatkozattétele arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani;
- Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
- az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás,
- a 18. életévét be nem töltött személynek az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell megfizetnie a 3000 forint általános tételű eljárási illetéket;
- a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás;
- a közzétételi költségtérítés fizetése a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén;
- az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása;
- az öntözési berendezések engedélyezési eljárása, ha arra nem a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;
- gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás
- a családi név korrekciójára irányuló eljárás...

📌 2021 Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások
- megszűnik a közigazgatási hatósági eljárási illeték
- a cégeknek például ingyenes lesz a korábban még 10 ezer forintba kerülő adóügyi méltányossági kérelem
- Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség
- Január 1-től már nem kell illetéket fizetni a többi között a közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért.
- A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem

Az ügyintézést, hivatalokba járást sokan nem szeretik, de jó hír, hogy egyre több helyen, hosszabb nyitvatartással és egyre olcsóbban tudjuk intézni ügyes-bajos dolgainkat! Az ügyek jelentős részét online is intézhetjük ügyfélkapu segítségével.

Forrás:
https://demokrata.hu/magyarorszag/ingyenesse-valt-az-allami-ugyintezes-334827/
https://szamokadatok.hu/Post/28/Ingyenes_okmanyok_es_eljarasok
https://szamokadatok.hu/Post/1141/Adminisztracios_terhek_es_a_burokracia_csokkentese
https://szamokadatok.hu/Post/2615/Oroklesi_es_ajandekozasi_sarc_-_a_Fidesz_eltorolte
https://szamokadatok.hu/Post/1339/Tudtad_Mobilizalt_Kormanyablak_Ugyfelszolgalatok_jarjak_az_orszagot_Videoval

Címkék: Megélhetés 

Kapcsolódó