A Pécsi Tudományegyetem körüli álhírekről: valódi számok

A Pécsi Tudományegyetem körüli álhírekről: valódi számok

A baloldal és lakájmédiájuk a Pécsi Tudományegyetemmel kapcsolatosan is hazudik. Néha 1,9 milliárd forint elvonásról, néha 3,6 milliárd forint elvonásról írnak, közben a valóság az, hogy a kormány csak a Modern Városok Program keretein belül soha nem látott mértékben - 24 milliárd forint összeggel - támogatja az egyetemet. A beruházások egy része már megvalósult, másik része tervezés illetve kivitelezés fázisaiban vannak. Nézzük a projekteket sorba:

📌 1. Általános Orvostudományi Kar:
Az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, 12.000 m2-es szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. Globálisan tekintve nem új a műfaj, de ezúttal, a szintenkénti „open lab” architektúra, és az épület kialakítása, funkcióját tekintve nóvum.
A beruházás költsége: 10,669 Mrd Ft
Forrás, részletek: https://mvp.pte.hu/hu/projekt/altalanos_orvostudomanyi_kar

📌 2. Gyógyszerésztudományi Kar:
A Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztése során új laboratóriumokkal, oktatási helyiségekkel, irodákkal, közösségi terekkel gazdagodik a kar. Méltó helyszín lesz a magyar és angol, valamint a tervezett német nyelvű gyógyszerészképzés számára.
A labor kialakítások I. és II. üteme a Rókus utcában elkészült. A III. és IV. ütem munkálatai 2019. júniusában kezdődtek és 2020. februárban fejeződött be.
Beruházás költsége: 450 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/gyogyszeresztudomanyi_kar

📌 3. Egészségtudományi Kar:
A PTE ETK integrációját biztosító két emblematikus belvárosi épület újul meg: az Egyetem vagyonkezelésébe került Csorba Győző volt könyvtárépület és a Szepessy Ignác utcai ingatlan.
Jelenleg a Kar oktatási tevékenysége a pécsi belváros több történelmi épületében zajlik és dacára a különleges miliőnek, épp időszerűvé vált egy nagy léptékű fejlesztés, amely szem előtt tartja a hallgatók igényeit, elvárásait is.
A fejlesztéssel az Egyetem kulturális missziót is vállal, hiszen a beruházás a városiasság új minőségét is magával hozza. A tudomány, a kultúra és a pezsgő diákélet a meglévő vizuális környezetet izgalmasabbá, a belvárosi funkciókat gazdagabbá, a szolgáltatásokat színesebbé teszi.
Beruházás költsége: 1,9 Mrd Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/egeszsegtudomanyi_kar

📌 4. Műszaki és Informatikai Kar
A Kar oktatási területe két, összességében 1477 m²-es acélszerkezetű csarnokkal bővül a Boszorkány úton. A program lehetővé teszi, hogy a jelenleg kettéosztott (Rókus utca – Boszorkány út) MIK szervezeti rendszere racionálisan egybeolvadjon. A meglévő épület rekonstrukciójára is sor kerül, és a 3D Központtal kiegészülve egy 21.századi campus támogatja a műszaki képzéseket és határozza meg a városrész arculatát.
A beruházás költsége: É és G csarnokok 1,019 Mrd Ft
Az átalakítás és a telephelyi integráció biztosításának költsége: 178,5 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/muszaki_es_informatikai_kar

📌 5. Nemzetközi Oktatási Központ
Az egyetemfejlesztési program egyik célja az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának jelentős növelése. E cél elérésének érdekében nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli/nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett különböző időtartamú kurzusok kínálatának bővítése és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása.
Az Idegen Nyelvi Központ és a Nemzetközi Oktatási Központ a Damjanich utcai épületbe kerül.
A beruházás költsége: 856 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/nemzetkozi_oktatasi_kozpont

📌 6. Bölcsészettudományi Kar
Új emelettel bővült a Kar: oktatótermek és korszerű laboratórium szolgálja a pszichológus képzés magyar, angol és német nyelvű hallgatóit.
A legnagyobb létszámú és rendkívül széles képzési portfólióval rendelkező Bölcsészettudományi Kar (BTK) népszerűsége a magyar és a külföldi hallgatók körében az elmúlt években tovább erősödött.
A jelenleg is meglévő pszichológia, a politológia és anglisztika képzéseken közel 100 fővel növelik a külföldi hallgatói létszámot, ezen túl újonnan induló szakokkal további 200 fős emelkedés prognosztizálható 2020-ig.
Beruházás költsége: 435 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/bolcseszettudomanyi_kar

📌 7. Természettudományi Kar
Látványosnak ígérkezik a Természettudományi Kar atlétika pálya rekonstrukciója. A szabadtéri futópálya a professzionális sporttudomány és testnevelés oktatásban részt vevő hallgatók, valamint a városi polgárok rendelkezésére áll.
A TTK fejlesztései két terület köré csoportosíthatóak: a modern oktatási-, kutatási-, laborkörnyezet kialakítása és az aktív hallgatói kikapcsolódáshoz nélkülözhetetlen meglévő sportlétesítmények fejlesztése. Utóbbi tekinthető nagyobb volumenűnek, hiszen megújul az atlétikapálya és a sportcsarnok.
Beruházás költsége: 155 M Ft
Teljes fejlesztési keret: 425 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/termeszettudomanyi_kar

📌 8. Művészeti Kar
A Zsolnay Negyedben működik a doktori iskola, a Zeneművészeti Intézet, a kari könyvtár, a Szobrászati Tanszék, a Vizuális Művészeti Intézet és a Mediális Művészetek Intézete.
A Kar növelni tudta külföldi hallgatói létszámát, jelentős az érdeklődés az alkalmazott művészetek iránt, mely meghatározza szakportfólió választékának bővítését és képzési feltételeinek megteremtését. A fejlesztés során csúcskategóriás hangszerek és eszközök beszerzésére kerül sor: fotólabor-, szobrász eszközök, oktávgitárok, kottatartók, mestergitár, ütős hangszerek, továbbá felújításra kerül egy Blüthner, Weinbach és Förster zongora és új orgona épül.
Hangszer- és eszközbeszerzés: 80,64 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/muveszeti_kar

📌 9. Állam és Jogtudományi Kar
Korszerűen és gazdagon felszerelt „infokommunikációs terem” kialakítására került sor, amely innovatív, rugalmas és okosan kihasználja a digitális technikában rejlő lehetőségeket. Felbecsülhetetlen szerepe lehet például a médiajog területén. A fejlesztés a színvonalas távoktatás feltételeinek megteremtését is szolgálja.
Eszközbeszerzés: 13 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/allam_es_jogtudomanyi_kar

📌 10. Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, regionális helyzetéből adódó gazdaságfejlesztési igények alapján az alábbi három cél megvalósítását határozta meg:
Élelmiszertudományi-vidékfejlesztési - (döntően szőlészeti és borászati) beruházások
Kollégiumfejlesztési program
A fejlesztés elsősorban a térségi adottságokhoz rugalmasan illeszkedő, az egyetem kutatási hátterére támaszkodó, a kari erőforrásokat hálózatos összefogással mozgósítani képes, a piaci igényeket specifikusan kiszolgáló és a duális képzés erősségeit felsorakoztató képzési központ kialakítását jelenti. Az élelmiszertudományi – döntően szőlészeti, borászati – fejlesztésekben komoly szereppel bír a Természettudományi Kar, valamint a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet.
A beruházás költsége: 268 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/kulturatudomanyi_pedagoguskepzo_es_videkfejlesztesi_kar

📌 11. Kollégiumi fejlesztések
A kollégiumok állapota, minősége jelentősen befolyásolja a hallgatók elégedettségi mutatóit. Rendbetételük nem hiányozhat a hazai és külföldi hallgatói létszám emelése érdekében tervezett infrastrukturális fejlesztések sorából, hiszen javulnak ezáltal a lakhatási feltételek, a hallgatók igényeit jobban, megfelelőbben szolgáló tanulási, mentori, sportolási, kikapcsolódási lehetőségek állnak majd rendelkezésre.
Damjanich Kollégium
Az 1960-as években épült kubatúra eredetileg a Damjanich utcai főépülethez tartozott, annak vendégházaként funkcionált, azonban a jelenlegi felújítást megelőző években már nem üzemelt.
Az MVP célkitűzéséhez és a telephely további fejlesztési elképzelésihez azonban kiváló kiegészítő funkciót biztosított a kihasználatlanul álló épület, így adott volt, hogy felújításával egy nemzetközi hallgatók számára is vonzó kollégiumot alakítson ki az Egyetem. A beruházás szorosan kapcsolódik a Damjanich utcai főépület rekonstrukciójához, hiszen itt fog működni a Nemzetközi Oktatási Központ, ahol majd kifejezetten a külföldi hallgatók nyelvi előképzése zajlik.
Beruházás költsége: 430 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/kollegiumi_fejlesztesek

📌 12. Tanterem felújítás
Az egészségügyi oktatás feltételei javultak az Édesanyák úti fejlesztés során
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán koncentráltan egy helyszínre kerültek az oktató és szemináriumi termek, az oktatatáshoz kapcsolódó infrastruktúra átlátható és rendezett lett.
Beruházás költsége: 24,6 M Ft
Forrás, részletek: https://mvp.pte.hu/hu/projekt/tanterem_felujitas

📌 13. UNIV Gyógyszertár
Régi elképzelés valósult meg azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító gyógyszertárat alakíthatott ki, a klinikai ambulanciák és a háziorvosi ügyelet, valamint a Sürgősségi Betegellátó Osztály közvetlen közelében, ezzel biztosítva és gyorsítva az ott kezelt betegek gyógyszerhez jutását.
Látványos külső és belső átalakításon esett átt a Honvéd utcai építmény, amely új bejáratot kapott keleti és nyugati oldalról, előbbinél új előtető is épült. A gyógyszertár a XXI. század követelményeinek megfelelően akadálymentesített, tehát kerekesszékkel közlekedők, vagy babakocsit toló szülők is könnyen meg tudják közelíteni. A gyógyszertár átadására 2018. február hónapban került sor.
A beruházás összege: 100 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/univ_gyogyszertar

📌 14. Óvoda + Bölcsőde felújítás
Többféle szcenárió készült, „mi is legyen az ÁOK campuson működő Óvoda - Bölcsőde sorsa”. Végül az a döntés született, hogy nem törjük meg a hagyományt és az Óvoda – Bölcsőde marad a jelenlegi, jól megszokott helyén. Ellenben, egy komoly felújításon, funkcióbővítésen esik át, és minden jel arra mutat, hogy szebb, hangulatosabb, gyerekbarát környezet várja a csöppségeket. A felújítási munkák időzítése nem befolyásolja a zavartalan szolgáltatás biztosítását.
A beruházás költsége: 190 M Ft
Forrás, részletek:
https://mvp.pte.hu/hu/projekt/ovoda_bolcsode_felujitas

Ennyit az elvonásokról.
ADD TOVÁBB!

Forrás: https://aok.pte.hu/hu/menupont/790

Címkék: Oktatás 

Kapcsolódó