Sem Magyarországot, sem Orbán Viktort nem lehet zsarolni

Az EU-s balliberális bürokraták most a pénz kifizetését tennék az önmaguk által koholt vádak alapján indított koncepciós eljárásoktól függővé. Ilyen nem lesz, azaz "Nix ugribugri"!

Sem Magyarországot, sem Orbán Viktort nem lehet zsarolni

➡️ Újabb bizonyíték: politikailag motiváltak a jogállamisági eljárások

👉🏻 A Bizottság pénteken hozta nyilvánosságra az Igazságügyi Eredménytáblát, ami az uniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek hatékonyságát, minőségét és függetlenségét hasonlítja össze különböző mutatók alapján.
👉🏻 Az idei Eredménytábla a korábbi évekhez hasonlóan megerősítette, hogy a magyar igazságszolgáltatás a hatékonyság és minőség objektív mutatói tekintetében Európa élvonalában van. A bírósági eljárások általános időtartamát tekintve Magyarország mindegyik ügyszakban és fokon a legjobb tíz tagállam között található, az elsőfokú közigazgatási eljárásokat tekintve pedig az első. A befejezett ügyek száma ugyancsak valamennyi vizsgált viszonylatban meghaladta az érkezett ügyek számát, így az ügyhátralék tovább csökkent.
A magyar igazságszolgáltatás kiemelkedően teljesít a bírósági határozatokhoz való online hozzáférésre és a digitalizációra vonatkozó mutatók tekintetében, az alternatív vitarendezés ösztönzőit illetően pedig a legjobb az EU-ban.
👉🏻 Az Eredménytábla az igazságszolgáltatás függetlenségét is értékeli strukturális jellemzők és közvéleménykutatási adatok alapján. Természetesen az utóbbiak nem alkalmasak arra, hogy objektív képet fessenek az igazságszolgáltatás tényleges függetlenségéről. Azonban még az Európai Unió saját felmérései is azt mutatják, hogy az igazságszolgáltatás és a bírák függetlenségének megítélése érezhetően javult Magyarországon, és a tagállami értékek között a középső harmadban található – megelőzve például Olaszországot, Portugáliát és Spanyolországot. Mégis Magyarországgal szemben zajlik 7-es cikkes eljárás, és Magyarországgal szemben jelezte a Bizottság „különös aggodalmát”.
👉🏻 Az Eredménytábla megerősíti, hogy a jogállamisági mechanizmus és az uniós intézmények jogállamisággal kapcsolatos kijelentései politikailag motiváltak. Nem várható objektív és kiegyensúlyozott értékelés ezektől az eljárásoktól, ezért bármilyen összekapcsolásuk az EU költségvetésével kizárólag a politikai zsarolás célját szolgálná. Ezt Magyarország nem támogathatja! 🇭🇺

➡️ Another proof that rule of law procedures are politically motivated

👉🏻On Friday, the European Commission published the Justice Scoreboard, which compares the efficiency, quality and independence of the EU Member States' judicial systems based on various indicators.
👉🏻This year's Scoreboard, similarly to the ones in previous years, confirmed that the Hungarian judicial system is at the forefront of Europe, in terms of the objective indicators of efficiency and quality. In terms of the overall length of court proceedings, Hungary is among the top ten Member States in each case and instance, and as for the first instance administrative proceedings, it is the first. The number of cases closed also exceeded the number of cases received in all examined categories, thus the backlog of cases continued to decrease.
The Hungarian judiciary excels in terms of indicators for online access to court decisions and digitisation, and it is the best in the EU in promoting alternative dispute resolution.
👉🏻The Scoreboard also assesses the independence of the judiciary on the basis of structural characteristics and surveys. The latter obviously do not show an objective picture of the actual independence of the judiciary. Even the European Union's own surveys show, however, that the assessment of the independence of judgments and judges has significantly improved in Hungary and is in the middle third among the Member States' scores, ahead of Italy, Portugal and Spain, for instance. Nevertheless, Article 7 proceedings are pending against Hungary and it is also Hungary over which the Commission has expressed its "particular concerns".
👉🏻The Scoreboard confirms that the rule of law mechanism and the EU institutions' statements on the rule of law are politically motivated. One cannot expect an objective and balanced assessment of these procedures, so any link to the EU budget would be for the sole purpose of political blackmail. This, Hungary cannot support. 🇭🇺

Forrás: https://www.facebook.com/VargaJuditMinisterofJustice/posts/3499689233383341
A Miniszter által említett eredménytábla itt érhető el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_19_2232

Címkék: Politika 

Kapcsolódó