A romák egyre jobb tanulók

Kevesebben maradnak ki, többen tanulnak tovább

A romák egyre jobb tanulók

Vincze Emília - a fájától messze esett alma - nemrégiben az osztályharcról beszélve kiemelte, hogy a kommunistáknál és liberálisoknál lényeg a harc, míg az osztály csak eszköz (1). Hazánkban a romák (cigányok) kerülnek leginkább középpontba ebben a kérdésben.

Segélyezés helyett az oktatás és a munkahelyteremtés tud egy hátrányosabb helyzetű népességet felzárkóztatni. Gondolkodásmódjukban, világfelfogásukban is rendet kell tenni, ami nyilván sokkal nehezebb feladat, mint a segélyek osztogatása. Bőrszíntől független alapvető kérdés az, hogy valaki dolgozik vagy élősködik a társadalmon.

Ebben a posztban röviden a roma népesség iskolalátogatási, végzettségi mutatóit tekintjük át.

(2) szerint 2014 és 2017 között 57%-ról 63%-ra nőtt a korai iskolaelhagyók száma a roma népesség körében, azaz a legfeljebb 8 általánost kijárók aránya a 18-24 éves romák körében. Természetesen szerintük a Fidesz a hibás! Ki más?

Logikájukkal a probléma mindössze annyi, hogy egy szűk korcsoportot (18-24 évesek) vizsgáltak, egy félrevezető feltétel mentén, ami torz eredményt ad. Illetve csak sejtjük, hogy a 18-24 évesekre pont a 2010 előtti eszement segélyosztás volt hatással még 2014-ben és 2017-ben is.

A valódi képhez nézzük meg, hogy a 15 évesnél idősebb romák milyen befejezett iskolai végzettséggel bírtak 2011-ben (3) és 2016-ban (4)!

Grafikonon is szemléltettük, hogy míg 2011-ben a vizsgált népesség 22,3%-a nem rendelkezett befejezett általános iskolai végzettséggel, úgy 2016-ban 17,3%-ra csökkent ez az arány, ami nagy eredmény. Közben 58,3%-ról 60,3%-ra emelkedett a 8 osztályt teljesítő romák száma. Örömteli, hogy 1,1%-kal többen szereztek szakmát (13,1->14,2), ezzel párhuzamosan szépen nőtt az érettségizettek aránya 5,1%-ról 6,9%-ra. Statisztikai hibának is tekinthető módon a diplomával rendelkezők aránya 0,1%-kal nőtt 1,3%-ra.

A többségi társadalomhoz viszonyítva ezek még így is ronda számok, azonban a trend jó irányba mutat.

Minden bizonnyal szerepet játszott a javulásban az Orbán-kormány szabályozása, miszerint a családi pótlék folyósítását iskolalátogatáshoz kötötték (5). A 2011-es népszámlálás, valamint a 2016-os mikrocenzus után a 2021-es népszámlálás adatait lesz majd érdemes megvizsgálni.

Alacsonyabb a romák iskolai végzettsége, mint az átlag, libsik? A valóság az, ha az a roma egy „jó munkásember”, akkor még a társadalom értékesebb tagja is lehet, mint egy CEU-n gender szakot végzett naplopó félisten.

Forrás:
1. https://pestisracok.hu/a-harc-a-lenyeg-nem-az-osztaly-socialjusticeemilia/
2. https://g7.hu/kozelet/20181128/mar-a-roma-fiatalok-ketharmada-korai-iskolaelhagyo/
3. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/86/2_mellklet.html
4. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_12.pdf
5. https://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/hianyzas_cspotlek_tanulmany_honlap(1).pdf

Címkék: Oktatás 

Kapcsolódó